Νομική Υποστήριξη

Όπως είναι φυσικό η αγορά, η πώληση και μίσθωση ακινήτων απαιτούν και συνοδεύονται από κάποιες νομικές ενέργειες. Εφόσον το επιθυμείτε, εμείς μπορούμε να αναλάβουμε όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες της αγοροπωλησίας.

Οι νομικοί μας συνεργάτες:

  • Εξασφαλίζουν τη νομιμότητα της συναλλαγής σας.
  • Συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της αγοροπωλησίας.
  • Βρίσκονται δίπλα σας και μετά την ολοκλήρωση της αγοροπωλησίας για οποιαδήποτε πληροφορία ή νομική ενέργεια χρειαστείτε στο μέλλον.