Έκδοση βίζας

Η βίζα αποτελεί το “κλειδί” για το ταξίδι των ονείρων σας.

Για τους Έλληνες πολίτες η έκδοση βίζας είναι απαραίτητη σε περίπτωση που ταξιδεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε ή σε χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη Σένγκεν. Η βίζα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την είσοδο σας σε πολλούς δημοφιλείς προορισμούς και έχει συγκεκριμένη διάρκεια.

Η διαδικασία έκδοσης βίζας μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα και πολύπλοκη, εμείς έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία να αναλάβουμε αυτή τη διαδικασία.