Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας «AGF PC» βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία μας έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών, που εκπροσωπείται σχεδόν από όλη την επικράτεια της ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών) και της Ευρώπης.

Δημιουργώντας την «AGF PC», είχαμε πλήρη επίγνωση του ότι έπρεπε να εισέλθουμε δυναμικά στην αγορά, σε μια εποχή όπου επικρατεί o αυξημένος ανταγωνισμός ιδιαίτερα στους τομείς του τουρισμού, του εμπορίου και του Real Estate τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία.

Χάρη στο υψηλά καταρτισμένο προσωπικό που αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο για την εταιρεία μας, δημιουργήσαμε μια υποκείμενη βάση δεδομένων των επιμέρους δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.

Μέριμνά μας στο πρώτο στάδιο της ανάπτυξης της εταιρείας μας, είναι να διαμορφώσουμε νέα συστήματα διάθεσης, προώθησης και πώλησης τουριστικών (και όχι μόνο) προϊόντων και υπηρεσιών στους δυνητικούς πελάτες με σταδιακά αλλά δυναμικά βήματα μέσω της διαχείρισης νέων συστημάτων και καινούργιων προγραμμάτων συναλλαγών με τους τελικούς πελάτες μας. Επιπλέον, σκοπεύουμε να προβούμε σε δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών, προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων τουριστικών και όχι μόνο προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με τη ζήτηση των πελατών μας.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε κάθε επιμέρους τομέα της δραστηριότητάς μας με τη δυνατότητα επέκτασης και ανάπτυξης αυτού του φάσματος, με πλήρη έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα στάδιά τους.

Εισερχόμενοι στην εποχή των νανοτεχνολογιών προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με ευελιξία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και να ανταπεξέλθουμε στις όποιες απαιτήσεις της. Οι διαρκώς αναπτυσσόμενοι τομείς της αγοράς όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα και το εμπόριο αφενός προωθούν την ευρύτερη ένταξη της εταιρείας μας στους τομείς αυτούς, αφετέρου συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της.

Το εταιρικό μας σύνθημα είναι:
«Μην προσπαθείς απλώς να κάνεις κάτι, προσπάθησε ώστε αυτό που θα κάνεις να είναι το καλύτερο».
Είμαστε πρόθυμοι να μελετήσουμε και να επεξεργαστούμε όλες τις προτάσεις συνεργασίας, σε όλους τους τομείς.
Με εκτίμηση
Αναστασίου Γκουράμι
Διευθυντής «AGF PC»